QastanPuffinLogo

COOKIES & PRIVACY

Privacyverklaring

Algemene bepalingen

Qastan hecht groot belang aan de privacy van haar klanten, lead en prospecten alsook websitebezoekers. Hierbij streven we steeds naar een veilige en voor u transparante verwerking van (persoons)gegevens conform de geldende wetgeving. Persoonsgegevens worden zo met de grootste zorg behandeld.
Met deze privacyverklaring wordt aangegeven welke informatie wij verzamelen, waar deze voor gebruikt wordt en hoe deze eventueel gedeeld wordt. Tevens kunt u hieronder eveneens de nodige informatie omtrent uw rechten en de uitoefening ervan terugvinden.

Vragen

Indien u meer informatie wenst te ontvangen, of vragen hebt omtrent deze privacyverklaring, aarzel dan in geen geval om ons te contacteren op info@qastan.be.

Verwerking van gegevens en data

Alle gegevens zullen steeds conform de actuele wettelijke principes verzameld, verwerkt of bewaard worden. Hierbij zullen enkel de gegevens – nodig voor de huidige bedrijfsvoering – gebruikt worden. Het gaat hier in de eerste plaats om natuurlijke personen: klanten en hun medewerkers, leveranciers, gebruikers, rechtstreekse of onrechtstreekse contractpersonen, leads en prospecten. Volgende gegevens worden verzameld:
Identificatiegegevens: Deze worden gebruikt om de betrokken gemakkelijk te contacteren maar ook te identificeren (vb. als gebruiker in onze software). Daarnaast worden deze eveneens gebruikt om klanten te beheren en relaties te onderhouden en andere administratieve handelingen (vb. plaatsen van orders, inlichtingen inwinnen,…) die nodig zijn om onze activiteiten uit te oefenen. Andere persoonsgegevens naast deze identificatiegegevens worden niet verwerkt.
Gegevens van natuurlijke personen als naam, emailadres, gsm-nummers
Professionele kwalificaties in het kader van een sollicitatie zoals getuigschriften, diploma’s,…
Financiële en boekhoudkundige gegevens: Hierbij gaat het vooral om bankrekeningnummers, BTW-nummers,… die nodig zijn om ene correcte en efficiënte betaling van/aan medewerkers, klanten en leveranciers op te volgen.
Commerciële gegevens: Hierbij gaat het in de eerste plaats om het bijhouden van historische data zoals orders, opdrachten, projecten, historiek van bestellingen,…
Zoals hierboven beschreven worden deze gegevens enkel verwerkt/bijgehouden in het kader van de eigen bedrijfsvoering, om een efficiënte dienstverlening mogelijk te maken of conform de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.
Data en gegevens van onze klanten, die voortvloeien uit een opdracht (vb. datascanning van verzekeringspolissen, bewaren van facturen, etc) en die aan ons toevertrouwd worden, worden uitsluitend gebruikt voor de door u duidelijk omschreven opdracht. Deze gegeven worden nooit voor een ander doel (vb. commercieel) ingezet en worden na afloop van de opdracht onmiddellijk vernietigd, dit zowel digitaal als op papier waarbij geen lokale kopieën door ons bewaard worden.
Verstrekken van gegevens aan derden, vindt enkel plaats indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen FIT BV en de eindklant. De gegevens worden in dit geval enkel gebruikt om de opdracht uit te voeren en komen in geen geval in aanmerking om te gebruiken voor andere doeleinden.

Bewaartermijn

Alle verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden – zoals beschreven in deze privacyverklaring - waarvoor ze in oorsprong verzameld werden.

Veiligheid

Qastan verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens en deze principes ook in haar bedrijfsvoering te waarborgen.
Alle gegevens worden bijgehouden in databanken die zich op servers bevinden in België of bij uitbreiding binnen de Europese Unie.
Er worden passende technische en organisatorische maatregelen gebruikt om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan.
Er worden periodieke controles uitgevoerd om de beveiliging te testen en waar nodig bij te werken.
Tijdens of na de uitvoering van een opdracht kunnen klanten tevens altijd navragen hoe hun gegevens of data verwerkt wordt binnen Qastan en wie hierbij toegang heeft.

Rechten

Recht van toegang en inzage: u heeft ten allen tijde het recht om kosteloos toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te corrigeren en bij te werken.
Recht van verwijdering: u heeft ten allen tijde het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
Recht van bezwaar: u heft ten allen tijde het recht om zich uitdrukkelijk te verzetten tegen de verwerking of bewaring van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals (direct) marketing. Hiervoor dient u tevens geen motivatie op te geven.
Wij kunnen u om verificatie van uw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat uw verzoek rechtmatig is en dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.

Rechten

Klachten (omtrent privacy-gerelateerde zaken) kunnen ingediend worden bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: Belgische Privacycommissie / Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Wijzigingen aan privacyverklaring
Qastan draagt de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel. Teneinde een transparante maar vooral veilige verwerking mogelijk te maken, kan deze policy periodiek wijzigen. De bijgewerkte versie van deze policy wordt steeds op dezelfde webpagina weergegeven en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht.

Cookies & GDPR

Algemene bepalingen

Op 25 mei 2018 ging de GDPR (General Data Protection Regulation) van kracht om de (persoons)gegevens van burgers extra te beschermen. Concreet krijgen burgers hiermee veel meer inzicht in de manier waarop organisaties gegevens verzamelen maar ook verwerken
Cookies - kleine bestandjes die uw computer of smartphone opslaat wanneer u onze website bezoekt en die nodig zijn om de website beter te laten functioneren maar ook het surfgedrag van de bezoeker in kaart kunnen brengen – zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Gezien cookies individuen als uniek behandelen, vallen cookies onder de noemer van persoonlijke data en dus ook onder de GDPR-wetgeving.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje die door de website op uw smartphone of computer worden geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. In vele gevallen worden cookies gebruik om de gebruikservaring en het functioneren van de website te optimaliseren. Dit zijn de zogenaamde essentiële cookies of functionele cookies. Daarnaast onderscheiden we eveneens de niet-essentiële cookies die vooral gebruikt worden om het gedrag van de gebruiker beter te begrijpen.

Functionele cookies

Op onze website maken we vooral gebruik van puur functionele (first party cookies) en in de eerste plaats noodzakelijke cookies om de optimale werking van onze website te garanderen Door het opslaan van taal, lettergrootte en andere functionele voorkeuren worden onder meer laadtijden van pagina’s beperkt en uw bezoekerservaring zo aangenaam mogelijk gemaakt.

Analytische cookies

In tegenstelling tot functionele cookies worden analytische cookies (third party cookies) gebruikt om meer te weten te komen over de manier waarop u als bezoeker omgaan met onze website. Hierbij maken we gebruik van Google Analytics die gegevens verzamelt als:

 • Duurtijd van de sessie op onze pagina
 • Welke pagina’s werden bezocht
 • Land van waaruit u onze website bezocht
 • Via welke kanalen komt u terecht op onze website
 • Wanneer bezocht u onze website
 • Via welk apparaat: mobiel, tablet, desktop

Op basis van deze gegevens kunnen we onze website optimaliseren en bepaalde inhoud een meer prominente rol toeschuiven. Hoewel iedere gebruiker een unieke ID toegewezen krijgt, worden alle gegevens geanonimiseerd. Zo worden geen IP-adressen noch andere persoonlijke informatie zoals naam, adres, etc opgeslagen. Eveneens worden deze niet gebruikt om advertenties op maat te genereren.

Analytische cookies

Bij uw eerste bezoek aan onze website zal gevraagd worden om de cookies te aanvaarden. U kunt echter ten allen tijde de instellingen van de cookies voor onze website wijzigen en dus uw toestemming herzien of intrekken.
U kunt de cookies eveneens weigeren of blokkeren door de instelling te wijzigen via uw internetbrowser. Hoe u dit precies kunt doen, kunt u hier terugvinden:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 • Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
 • Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari: https://support.apple.com/nl-be/HT201265

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring (incl. cookie statement) op elk moment eenzijdig te wijzigen. De bijgewerkte versie van deze policy wordt steeds op dezelfde webpagina weergegeven en wordt bij publicatie onmiddellijk van toepassing.

Wijzigingen

Mocht u na het lezen van de verklaring nog vragen hebben of antwoorden die u niet direct kunt terugvinden, dan kunt u steeds contact opnemen via: info@qastan.be.

© 2023 Qastan